Faillissement BSR

Faillissement BSR

18 januari 2017

Berichtgeving BSR in media – Informatie voor debiteuren

18 januari 2017

Op 18 januari 2017 zijn er in verschillende media nieuwsberichten verschenen over Blume Stolker & Roel Gerechtsdeurwaarders B.V. (BSR). Henri Bentfort van Valkenburg (DVDW Advocaten) is curator in het faillissement van BSR. De curator en BSR hebben veel vragen ontvangen van schuldenaren die in het verleden betalingen hebben gedaan aan BSR of dat nog steeds doen. De curator zal proberen hierna deze vragen zoveel als mogelijk te beantwoorden.

Betalingen aan BSR

BSR is failliet. Wat betekent dat voor betalingen die u aan BSR heeft gedaan?

De rekening van BSR waar de betalingen op moeten worden gedaan is een derdengeldenrekening, ook wel kwaliteitsrekening genoemd. De derdengeldenrekening van BSR valt buiten het faillissement. Alle betalingen die u aan deze rekening hebt gedaan worden in mindering gebracht op uw schuld. Er kan dus niet nogmaals betaling van hetzelfde bedrag van u worden gevraagd. Het faillissement heeft dus geen invloed op de betalingen die u aan BSR doet of heeft gedaan.

BSR heeft een tekort op de derdengeldenrekening. Wat betekent dat voor betalingen die u aan BSR hebt gedaan?

Het is gebleken dat op de derdengeldenrekening van BSR niet genoeg geld staat om alle opdrachtgevers van BSR te betalen. Er is dus sprake van een tekort. Het is nog niet bekend hoe hoog het tekort is. Het tekort heeft echter geen invloed op de betalingen die u aan de derdengeldenrekening hebt gedaan en in de toekomst nog zal doen. Alle betalingen die u aan deze rekening hebt gedaan worden in mindering gebracht op uw schuld. Er kan dus niet nogmaals betaling van hetzelfde bedrag van u worden gevraagd door BSR of uw schuldeiser.

U heeft nog een openstaande schuld: moet u wel blijven betalen aan BSR?

Ondanks het faillissement van BSR moeten de betalingen aan de derdengeldenrekening worden voortgezet. Zoals hiervoor is uitgelegd, vallen de betalingen op de derdengeldenrekening buiten het faillissement. Sinds 4 november 2016 is er een waarnemend gerechtsdeurwaarder aangesteld door de Minister van Veiligheid en Justitie. Dat is de heer W.R. Jongejan. Hij is verantwoordelijk voor alle gelden die vanaf 4 november 2016 op de derdengeldenrekening zijn betaald. Betalingen die u nog aan de derdengeldenrekening doet, zullen door de waarnemend gerechtsdeurwaarder worden doorbetaald aan uw schuldeiser conform de afspraken die BSR met de schuldeiser heeft gemaakt.

Geen brief van de curator

Waarom heb ik geen bericht ontvangen van de curator?

De curator is sinds 27 december 2016 aangesteld in het faillissement. De curator heeft schuldenaren nog geen brief gestuurd omdat het faillissement geen invloed heeft op de betalingen die u aan BSR doet en ook niet op uw verplichting om die betalingen te blijven doen. Omdat er bij BSR circa 41.000 dossiers in behandeling zijn, is dat ook praktisch nog niet mogelijk geweest. Mocht er in de toekomst verandering komen in deze situatie, omdat u bijvoorbeeld aan een andere rekening moet gaan betalen, dan wordt u hier uiteraard wel over geïnformeerd. Tot die tijd kunt u blijven betalen aan de derdengeldenrekening van BSR.

Te veel betaalde (incasso)kosten

Heeft BSR te veel (incasso)kosten in rekening gebracht?

In de media zijn berichten verschenen over te veel in rekening gebrachte incassokosten. Volgens het BFT (Bureau Financieel Toezicht), dat een onderzoek naar BSR is gestart, zou daarvan in een aantal gevallen zijn gebleken. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan. Het is nog niet duidelijk aan wie BSR te veel kosten in rekening heeft gebracht. Ook is niet duidelijk om wat voor bedrag het precies gaat. Dat moet worden onderzocht. De curator kan hier daarom op dit moment niets over zeggen.

Krijgt u te veel betaalde kosten terugbetaald van BSR?

Als te veel kosten aan u in rekening zijn gebracht en door u betaald, dan heeft u een vordering. Zoals aangegeven, wordt hier nader onderzoek naar gedaan. Daarover volgt nog bericht.

Contactpersoon BSR

Wie is nu uw contactpersoon bij BSR?

BSR is op dit moment slechts beperkt telefonisch bereikbaar. Als u vragen heeft over uw schuld, dan kunt u deze tijdelijk het beste per e-mail stellen via: info@bsrincasso.nl.

 

DVDW Advocaten
www.dvdw.nl

Terug naar overzicht