Informatie faillissement BSR

Informatie faillissement BSR

5 januari 2017

Op 27 december jl. heeft de Rechtbank Den Haag het faillissement uitgesproken van Blume Stolker & Roel Gerechtsdeurwaarders B.V. (BSR). Mr. Henri Bentfort van Valkenburg van DVDW Advocaten is als curator aangesteld.

Informatie voor opdrachtgevers
Op dit moment wordt nog onderzocht of het mogelijk is om de incasso- en executiedossiers over te dragen aan een andere partij die de behandeling daarvan van BSR over kan nemen, uiteraard voor zover opdrachtgevers daarmee instemmen. De curator hoopt hier op korte termijn uitsluitsel over te hebben en zal dan alle opdrachtgevers berichten. De opdrachtgevers hoeven zich vooralsnog niet zelf te melden bij de curator.

Betalingen aan de derdengeldenrekening
De kwaliteitsrekening of derdengeldenrekening van BSR valt buiten het faillissement. Ondanks het faillissement kan er dus bevrijdend worden betaald aan de derdengeldenrekening. Vooralsnog zullen de betalingen aan de derdengeldenrekening dan ook moeten worden voortgezet. Dat geldt ook voor afdrachten in het kader van derdenbeslagen. Per 4 november 2016 is de heer W.R. Jongejan als waarnemend gerechtsdeurwaarder benoemd door de Minister van Justitie. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk over de na die datum ontvangen derdengelden en doorbetaling daarvan.

Meer informatie over een eventuele overdracht van dossiers en andere ontwikkelingen in het faillissement zullen op deze website worden geplaatst.

 

Terug naar overzicht